Algemeen

Wat is de Najaarsnota?

Aanvullende begrotingen bij de Najaarsnota

Als een minister meer budget nodig heeft dan hij in de begrotingswet heeft gekregen, is een suppletoire begrotingswet (aanvullende begrotingswet) nodig. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de uitgaven voor een bepaald doel hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Suppletoire begrotingen zijn dus eigenlijk geactualiseerde versies van de begrotingen.

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moet deze begrotingen behandelen en goedkeuren. Zij worden tegelijk met de Najaarsnota of met de Voorjaarsnota ingediend. Er is vrijwel nooit sprake van grote beleidswijzigingen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON