Algemeen

Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de inkomstenbelasting?

Wat is een ANBI

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Een ANBI-instelling betaalt geen schenkbelasting over uw gift of uitkering die zij in het algemeen belang doet. Ook betaalt ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Een overzicht van ANBI-instellingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Giftenaftrek voor inkomstenbelasting

Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, is de organisatie vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een ANBI-instelling.
De giftenaftrek geldt voor periodieke giften en gewone giften. Verder zijn er voor periodieke en gewone giften nog een aantal voorwaarden.

Periodieke giften aan ANBI's

Tot 2014 moest u een periodieke gift aan een ANBI laten vastleggen bij de notaris. Sinds 1 januari 2014 kunt u de periodieke gift ook regelen via een onderhandse akte van schenking bij de Belastingdienst. Dit bespaart notariskosten. De maatregel geldt ook voor periodieke giften aan verenigingen met ten minste 25 leden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Inkomstenbelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON