Algemeen

Welke belastingen worden er geheven over water?

Soorten belasting over water

De volgende belastingen worden geheven over water:

  • belasting op toegevoegde waarde (btw);
  • belasting op leidingwater (BoL);
  • provinciale grondwaterbelasting;
  • precariobelasting.

Btw over drinkwater

De overheid belast de consumptie van drinkwater (ook wel leidingwater genoemd) met btw. Voor drinkwater geldt het lage btw-tarief van 6%. De btw die over drinkwater geheven wordt, staat apart op de waternota vermeld.

Belasting op leidingwater

Belasting op leidingwater (BoL) wordt geheven op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag. De Belastingdienst legt deze belasting aan u op. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat een leidingwaterleverancier aan een verbruiker levert. Belasting op leidingwater is ingevoerd om spaarzaam omgaan met leidingwater te stimuleren en staat apart op de waternota vermeld.

Sinds 1 januari 2014 zijn de tarieven van de belasting op leidingwater verhoogd. Daarnaast betalen verbruikers vanaf 1 juli 2014 belasting over het totale waterverbruik. Tot 1 januari 2014 werd de belasting alleen over de eerste 300 m3 water geheven.
Vanaf 1 januari 2015 wordt weer alleen over de eerste 300 m3 belasting betaald. Dit staat in het Belastingplan 2015. De Tweede en Eerste Kamer hebben dit plan goedgekeurd.

Provinciale grondwaterbelasting

Provincies heffen grondwaterbelasting van de waterbedrijven. De hoogte van de heffingen verschilt per provincie. De grondwaterbelasting vanuit de Rijksoverheid is sinds 1 januari 2012 afgeschaft.

Precariobelasting over water

Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond, bijvoorbeeld het ondergrondse waterleidingnetwerk. Niet alle gemeenten heffen deze belasting. Ook verschilt de hoogte hiervan per gemeente. Gemeenten kunnen de precariobelasting opleggen aan bedrijven en particulieren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON