Algemeen

Hoe hoog is de belastingvermindering op energiebelasting?

Berekening belastingvermindering

De hoogte van de belastingvermindering wordt jaarlijks vastgesteld en berekend per elektriciteitsaanluiting, over een verbruiksperiode van 12 maanden. De belastingvermindering is € 311,84 (exclusief btw) in 2015.

Verrekening belastingvermindering

De belastingvermindering wordt automatisch verrekend met uw energierekening. Betaalt u in een jaar minder energiebelasting dan het bedrag van de belastingvermindering, dan krijgt u toch de volledige belastingvermindering. Dit geldt ook als u groene stroom gebruikt. Wanneer u binnen de verbruiksperiode van een jaar verhuist, ontvangt u de belastingvermindering naar evenredigheid.

Teruggaaf bij gedeelde energieaansluiting

In een huis dat gesplitst is in 2 of meer zelfstandige onroerende zaken, maken mogelijk meerdere bewoners gebruik van 1 aansluiting. Toch geldt de belastingvermindering maar 1 keer per aansluiting. Maar de Belastingdienst houdt rekening met het aantal zelfstandige verbruikers achter een aansluiting. De Belastingdienst voorkomt hiermee dat sommige verbruikers in zo'n geval geen belastingvermindering krijgen. Zit u met anderen op 1 energieaansluiting, dan kunt u een verzoek om gedeeltelijke teruggaaf indienen. Dit verzoek dient u in bij de Belastingdienst. U moet dit schriftelijk indienen binnen 13 weken nadat de eindleverancier de eindafrekening heeft verzonden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Pensioensparen
Regulerende energiebelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON