Algemeen

Hoe wordt de Rijksbegroting vastgesteld?

Wijzigingen in begrotingsvoorstellen

De Tweede Kamer kan wijzigingen aanbrengen in begrotingsvoorstellen, de Eerste Kamer niet. Voor het einde van het jaar stemmen de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over de voorstellen en de eventuele wijzigingen. Na goedkeuring kunnen de ministeries hun geld vanaf 1 januari uitgeven. De stand van zaken van wetsvoorstellen in behandeling kunt u volgen op Rijksbegroting.nl.

Verantwoordelijk voor het budget

De minister van Financiën is verantwoordelijk voor het algemene budgettaire beleid. Dat houdt in dat alle plannen van de ministeries met financiële gevolgen aan hem moeten worden voorgelegd. Hij bewaakt de afspraken uit het regeerakkoord en andere afspraken die de regering heeft gemaakt over het budgettaire beleid.

Uitvoering van de begroting

Ministeries geven maandelijks gegevens over hun begrotingsuitvoering door aan het ministerie van Financiën. Als blijkt dat ze meer geld nodig hebben, moeten de ministeries een zogenaamde suppletoire begroting (aanvullende begroting) opstellen.

Toestand van de financiën

De regering houdt de Tweede Kamer regelmatig op de hoogte van de toestand van de financiën van het Rijk. Dit gebeurt met behulp van de Miljoenennota, de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. In februari verschijnt de voorlopige rekening. Daarin staat de voorlopige eindstand van de Rijksbegroting.

Controle en verantwoording

Vóór 15 maart van ieder jaar moet elk ministerie een jaarverslag met een bijbehorend accountantsrapport naar de minister van Financiën sturen. Deze documenten vormen het Rijksjaarverslag. De minister stuur het Rijksjaarverslag naar de Algemene Rekenkamer, met het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). Het FJR is een toelichting op het Rijksjaarverslag.

De Algemene Rekenkamer moet het FJR goedkeuren, voordat het aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangeboden kan worden. De minister biedt het Rijksjaarverslag en het FJR op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) aan de Tweede Kamer aan.

Afsluiten begrotingsjaar met jaarverslag

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer behandelen de jaarverslagen als wetsvoorstel. Pas als de wetsvoorstellen zijn aangenomen, is het kabinet niet langer verantwoordelijk voor de Rijksbegroting van het afgesloten jaar.

Meer informatie

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksbegroting.nl.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie schrijft de Troonrede?
Kan ik Prinsjesdag bijwonen?
Waaruit bestaat de Koninklijke stoet?
Wat gebeurt er nadat de Miljoenennota en Rijksbegroting zijn aangeboden?
Wat staat er in de Miljoenennota?
Wat is de Rijksbegroting?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON