Algemeen

Hoe kan ik meedoen aan een staatslening?

Waarom staatsleningen

Staatsleningen worden uitgegeven om de financieringsbehoefte van de Staat te dekken. Een staatslening is een obligatie. Dat is een bewijs dat de ene partij geld aan de andere partij verschuldigd is. De houder van een staatslening heeft een vordering op de Staat. De Staat heeft de verplichting om rente en aflossing te betalen. Het belangrijkste kenmerk van staatsleningen is hun zekerheid. De Staat garandeert dat rente en aflossing tijdig en volledig worden betaald en komt deze belofte altijd na.

Looptijd van 2 tot 30 jaar

Staatsleningen hebben een vaste looptijd van 2 tot 30 jaar. Ieder jaar wordt een lening met een looptijd van 10 jaar uitgegeven. Tot op de dag nauwkeurig staat vast op welk moment de lening wordt afgelost. De houder van de staatslening ontvangt jaarlijks rente, dit heet ook wel couponrente. Voor de tienjaarslening is dat steeds op 15 juli.

Schatkistpapier (DTC's)

Schatkistpapier is, net als een staatslening, een schuld van de Staat aan de houder. In tegenstelling tot staatsleningen, die een looptijd van meerdere jaren hebben, is schatkistpapier een kortlopend waardepapier. Terugbetaling van de hoofdsom vindt namelijk 3, 6, 9 of 12 maanden na uitgifte plaats. Vanwege de internationale verhandelbaarheid wordt het schatkistpapier van de Nederlandse Staat Dutch Treasury Certificates (DTC) genoemd. Voor de verhandeling van DTC's zijn er naast de Primary Dealers een aantal Single Market Specialists benoemd. Zij zijn gespecialiseerd in het afnemen en verhandelen van schatkist- en ander kortlopend papier.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON