Algemeen

Betaal ik alleen inkomstenbelasting over mijn loon?

Auto van de zaak

Rijdt u in een auto of leaseauto van de zaak? Dan telt uw werkgever een bedrag bij uw loon. U heeft namelijk voordeel van het privégebruik. Dit bedrag is de zogenoemde bijtelling waarover u loonheffing betaalt. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de auto waarin u rijdt.

Geen inkomstenbelasting over studiekosten

Als uw werkgever (een deel van) uw studie vergoedt, telt dit niet mee als loon voor de inkomstenbelasting. Dan gelden wel de volgende voorwaarden:

  • Uw studiekosten worden niet door een ander vergoed.
  • U studeert om later een (ander) beroep uit te oefenen. Of om uw vakkennis op peil te houden.
  • Uw werkgever heeft de vergoeding verstrekt of toegezegd voor het einde van het jaar waarin u de studiekosten maakt.

Communicatiemiddelen niet belast

Een internetverbinding, een telefoon, telefoonaansluiting, smartphones of soortgelijke communicatiemiddelen die u van uw werkgever krijgt, zijn onbelast.

Overige vormen van loon

Welke inkomsten en arbeidsvoorwaarden meetellen als loon, vindt u op de website van de Belastingdienst. U vindt daar ook aanvullende voorwaarden en regels.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de voorlopige aanslag van de Belastingdienst?
Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?
Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?
Hoe kan ik een klacht indienen over de Belastingdienst?
Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Belastingdienst?
Wat is er veranderd bij de belastingaangifte in 2015?

Externe artikelen
Inkomstenbelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON