Algemeen

Wat is de bankenbelasting?

Bankenbelasting over ongedekte schulden

De bankenbelasting wordt geheven over de zogenoemde ongedekte schulden van banken. De ongedekte schulden van een bank blijven over na aftrek van onder meer het kapitaal (eigen vermogen) en de gedekte deposito's (geld dat bij de bank in bewaring is gegeven) onder het depositogarantiestelsel.

Bankenbelasting voor banken actief in Nederland

De bankenbelasting geldt voor alle bancaire instellingen die in Nederland actief zijn. Dit zijn met name bancaire instellingen die van De Nederlandsche Bank (DNB) een bankvergunning hebben gekregen. Daarnaast gaat het om bancaire instellingen die wel over een soort 'Europees bankpaspoort' maar niet over een door DNB verleende bankvergunning beschikken en toch in Nederland actief mogen zijn. Dit zijn Europese banken die in Nederland bijvoorbeeld een vestiging hebben.

Bankenbelasting voor gezond financieel stelsel

De bankenbelasting stimuleert banken om langlopende financieringen aan te gaan in plaats van kortlopende financieringen. Kortlopende financieringen (met voor banken aantrekkelijke lage rentes) hebben tijdens de kredietcrisis voor liquiditeitsproblemen bij banken gezorgd, waardoor overheidssteun nodig was. Deze vormgeving van de bankenbelasting moet de risico's die banken – en daarmee de samenleving – lopen beperken. Dit komt de financiële stabiliteit ten goede.

Matigen van bonussen

In de bankenbelasting is een maatregel opgenomen die beoogt excessieve variabele beloningen (bonussen) van bestuurders van banken te matigen. Deze maatregel moet het vertrouwen in de bancaire sector verder vergroten.

De opbrengst uit de bankenbelasting wordt mede gebruikt om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting te financieren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON