Algemeen

Betaal ik kansspelbelasting als ik een prijs win?

Geldprijzen en materiële prijzen

Onder een prijs vallen alle zaken waaraan in het economisch verkeer waarde is toe te kennen. Dit kan geld zijn, maar ook bijvoorbeeld een auto of een reis.

Wie betaalt kansspelbelasting

Als u als winnaar de kansspelbelasting betaalt, houdt de organisator de kansspelbelasting in op uw geldprijs. De organisator kan u ook vragen om eerst de kansspelbelasting te betalen. Daarna krijgt u het prijzengeld pas uitgekeerd.
Als de organisator de kansspelbelasting voor zijn rekening neemt, krijgt u als winnaar de volledige prijs uitgekeerd. De kansspelbelasting wordt dan niet ingehouden op uw prijs.

Op de website van de Belastingdienst leest u hoe de kansspelbelasting wordt berekend.

Pools en de kansspelbelasting

Collega's en vrienden organiseren vaak pools rond belangrijke sportevenementen. Zij leggen allemaal een bedrag in en de winnaar krijgt de hele inleg. Door het kleinschalige, besloten karakter van deze pools en de vrijstelling van € 449 vallen deze prijzen meestal niet onder de kansspelbelasting.

Kansspelen via internet

Wint u in een binnenlands kansspel via internet? Dan hoeft u geen kansspelbelasting te betalen over de prijzen, maar de organisator wel.

Heeft u meegedaan aan een buitenlands kansspel via het internet? Dan betaalt u belasting over het verschil tussen de gewonnen prijzen en het bedrag dat u heeft ingezet. Daarvoor moet u zelf aangifte kansspelbelasting doen en de belasting betalen.

Prijs in buitenlands kansspel

Wint u een prijs in een buitenlands kansspel? Dan moet u daarvan zelf aangifte doen met het aangiftebiljet kansspelbelasting. U kunt dit formulier telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Kansspelbelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON