Algemeen

Wat is de relatie tussen Verantwoordingsdag en Prinsjesdag?

Prinsjesdag en Verantwoordingsdag zijn de belangrijkste momenten in het begrotingsproces van het Rijk.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag biedt de minister van Financiën het koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. De Rijksbegroting is het overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. De Miljoenennota vat de belangrijkste plannen en keuzes samen en geeft aan welke kosten daaraan verbonden zijn.

Op Prinsjesdag geeft het kabinet antwoord op de vragen:

  • Wat willen we bereiken?
  • Wat gaan we daarvoor doen?
  • Wat gaat dat kosten?

Verantwoordingsdag

Ook op Verantwoordingsdag gaat de minister van Financiën met een koffertje naar de Tweede Kamer. De minister biedt dan het Financieel Jaarverslag van het Rijk en het rijksjaarverslag aan. De jaarverslagen kijken terug op de plannen uit de Miljoenennota en de Rijksbegroting. 

Op Verantwoordingsdag geeft het kabinet antwoord op de vragen:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Opzet jaarverslag en begroting

De jaarverslagen van de departementen hebben dezelfde opzet als de begrotingen. De relatie tussen beleid, prestaties en geld staat centraal. Zowel in de begroting als in het jaarverslag. Hierdoor is het makkelijker het beleid van het kabinet te beoordelen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Verantwoordingsdag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON