Algemeen

Waarom houdt Nederland vast aan een begrotingstekort van 3%?

Overheidsschuld stijgt dagelijks met € 55 miljoen

Per dag groeit de Nederlandse overheidsschuld met € 55 miljoen. Zonder het voorgestelde aanvullende pakket besparingen zou Nederland in 2014 ongeveer € 21 miljard meer uitgeven dan er binnenkomt. Voorzieningen zoals zorg, onderwijs en sociale zekerheid worden dan straks onbetaalbaar.

De norm van maximaal 3% begrotingstekort

De norm van maximaal 3% begrotingstekort is vastgelegd in het zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact, dat is opgesteld bij de invoering van de euro in 2002. Elk land dat de euro invoerde, tekende hiervoor. Deze norm is vastgelegd om te voorkomen dat 1 of enkele eurolanden de stabiliteit van de eurozone in gevaar kunnen brengen.

Vertrouwen financiële markten

Vasthouden aan een begrotingstekort van 3% zorgt voor vertrouwen van de financiële markten. Dit is een belangrijke voorwaarde om de rente over de overheidsschuld niet te laten stijgen. Die rente wordt bepaald door de bereidheid van de financiële markten om geld uit te lenen aan Nederland. Bij een lage rentestand kan de overheid het geld besteden aan voorzieningen die nuttig en belangrijk zijn. In plaats van aan het betalen van rente.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Begrotingstekort

Download: HTML | CSV | Excel | JSON