Algemeen

Wat gebeurt er nadat de Miljoenennota en Rijksbegroting zijn aangeboden?

Algemene Politieke Beschouwingen

Vlak na Prinsjesdag begint de parlementaire behandeling van de Rijksbegroting en de Miljoenennota. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over het kabinetsbeleid voor het komende jaar. De minister-president voert namens het kabinet het woord.

Algemene Financiële Beschouwingen

In oktober zijn de Algemene Financiële Beschouwingen. Dit is een debat met de minister van Financiën over de Miljoenennota.

Begrotingen departementen naar Tweede en Eerste Kamer

De deelbegrotingen uit de Rijksbegroting worden als wetsvoorstel voorgelegd aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Na goedkeuring kan de regering vanaf 1 januari het geld uitgeven en kan de Belastingdienst het geld innen.

Voorjaarsnota en Najaarsnota

In de loop van het jaar verschijnen de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Deze nota's beschrijven de vorderingen in de uitvoering van de Rijksbegroting. Per deelbegroting kunnen eventueel voorstellen worden gedaan tot wijzigingen in de uitgaven en inkomsten.

Verantwoording

Na afloop van de periode waarover de begroting is gemaakt, legt het kabinet verantwoording af over de uitgaven. Alle ministeries maken een jaarverslag. Dit verslag kijkt terug op de plannen uit de rijksbegroting en de Miljoenennota. De minister van Financiën biedt de jaarverslagen, samen met het Financieel Jaarverslag van het Rijk, aan op Verantwoordingsdag.

Het hele begrotingsproces

Het gehele begrotingsproces duurt ongeveer 2,5 jaar: van voorbereiding tot verantwoording. Tijdens het lopende begrotingsjaar worden er al voorbereidingen getroffen voor de begroting van het komende jaar en wordt teruggeblikt op de begroting van het voorgaande jaar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie schrijft de Troonrede?
Kan ik Prinsjesdag bijwonen?
Waaruit bestaat de Koninklijke stoet?
Hoe wordt de Rijksbegroting vastgesteld?
Wat staat er in de Miljoenennota?
Wat is de Rijksbegroting?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON