Algemeen

Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling van energiebelasting?

Voorwaarden vrijstelling energiebelasting

Als u in aanmerking wilt komen voor vrijstelling van energiebelasting, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt aardgas of elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit; en
  • De installatie waarmee u elektriciteit opwekt, heeft een elektrisch rendement van minimaal 30% en een vermogen van minimaal 60kW; of
  • U gebruikt voor het opwekken van elektriciteit alleen hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Hernieuwbare bronnen zijn windenergie, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas of biogas.

Vrijstelling of teruggaaf energiebelasting aanvragen

U vraagt de vrijstelling aan bij uw energieleverancier. U kunt ook achteraf een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor teruggave van energiebelasting. Daarvoor gebruikt u het formulier Verzoek teruggaaf energiebelasting of kolenbelasting

Geen vrijstelling bij hoge stookkosten

U krijgt geen vrijstelling van energiebelasting als u door ouderdom, een handicap of ziekte hogere stookkosten moet maken. Als u moeite heeft om deze kosten zelf te betalen, kunt u in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere bijstand. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Zonnepanelen en vrijstelling

Huiseigenaren en huurders met eigen zonnepanelen op hun huis krijgen vrijstelling van energiebelasting. Ook huurders met zonnepanelen die de verhuurder heeft geplaatst krijgen straks korting op de energiebelasting. Het kabinet wil deze maatregel in 2015 invoeren. Huurders met zonnepanelen op hun dak gaan straks € 0,05 tot € 0,07/kWh minder voor  energie betalen.

Geen subsidie voor zonnepanelen

In 2012 en 2013 was er een tijdelijke subsidieregeling voor investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers konden een subsidie krijgen van 15% van de aanschafprijs. Deze regeling gaf een extra impuls aan schone energie. Ook werd hiermee het belang van opwekking van duurzame energie benadrukt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is energiebelasting en hoe betaal ik die?

Externe artikelen
Regulerende energiebelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON