Algemeen

Wat zijn de regels voor bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Berekening bijtelling

Het voordeel van het privégebruik is een percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat voordeel kan in 2015 zijn:

  • 4%;
  • 7%;
  • 14%;
  • 20%;
  • 25%.

Als u in een zuinige auto rijdt, gelden de lagere percentages, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Welk bijtellingspercentage geldt, hangt ook af van het moment waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De Belastingdienst geeft per jaar de bijtellingspercentages voor milieuvriendelijke auto's.

De tarieven en bijbehorende CO2-grenzen voor 2015 staan in het overzicht Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015.

Bijtelling in 2016

Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan. De Tweede en Eerste Kamer hebben deze maatregel uit het Belastingplan 2015 goedgekeurd.

Bijtellingspercentages per 1-1-2016 voor nieuwe auto's
CO2-uitstoot Percentage bijtelling
0 gr/km 4%
1 t/m 50 gr/km 15%
51 t/m 106 gr/km 21%
107 en meer 25%

De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto's die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd.

Eigen bijdrage voor privégebruik

Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. U betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik

Rijdt u niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? En kunt u dit bewijzen? Dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon op te tellen. U kunt hiervoor de 'Verklaring geen privégebruik auto' downloaden via de website van de Belastingdienst. U kunt het formulier ook aanvragen bij de Belastingtelefoon.

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik

Heeft u een bestelauto van uw werkgever? En gebruikt u die alleen voor werk en niet privé? Dan kunt u een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling bij uw loon te doen. U kunt het formulier ook opvragen bij de BelastingTelefoon.

Wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst

Verandert er iets in uw situatie? Dan geeft u dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld: u heeft een 'verklaring geen privégebruik auto'. Maar u gaat nu meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden in uw auto van de zaak. U meldt dit dan aan de Belastingdienst met het formulier Wijziging of intrekking Verklaring geen privégebruik auto. U geeft de verandering ook door aan uw werkgever.

Welke andere wijzigingen in het privégebruik van uw auto u moet doorgeven, vindt u op de website van de Belastingdienst.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON