Algemeen

Geldt er een depositogarantiestelsel voor alle banken in Europa?

Uitbetalingstermijn aan depositohouders

De uitbetalingstermijn aan depositohouders is verkort van 3 maanden tot maximaal 20 werkdagen. Dit biedt spaarders de zekerheid dat ze snel weer over hun geld beschikken wanneer een bank failliet gaat.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel garandeert bepaalde tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Rekeninghouders kunnen hun deposito's tot een maximum vergoed krijgen, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?
Wat is een belastingverdrag?
Wat is er gebeurd met de levensloopregeling?
Wanneer mag ik een aangepast staatsexamen afleggen voor het voortgezet onderwijs?
Hoe help ik slachtoffers van geweld op straat?

Externe artikelen
Depositogarantiestelsel

Download: HTML | CSV | Excel | JSON