Algemeen

Wanneer mag een land de euro invoeren?

Eisen invoering euro

Een land moet aan 4 eisen voldoen om de euro in te mogen voeren.

Lage inflatie

De gemiddelde prijsstijging van de dagelijkse consumptie heeft een maximum voor landen die de euro willen invoeren. Dit maximum is 1,5% boven het gemiddelde van de 3 EU-landen met de laagste inflatie.

Lage rente

De rente op langlopende staatsobligaties heeft ook een maximum. Deze mag niet hoger zijn dan 2% boven de rente van de 3 EU-landen met de laagste inflatie.

Degelijke overheidsfinanciën

Het begrotingstekort moet lager zijn dan 3% van het nationale inkomen (bruto binnenlands product, bbp). Verder moet de overheidsschuld lager zijn dan 60% van het bbp.

Stabiele wisselkoers: deelname aan wisselkoersmechanisme

Het land dat de euro wil invoeren moet een stabiele wisselkoers hebben (ten opzichte van het gemiddelde van de eurolanden). EU-landen die de euro willen invoeren, moeten eerst minimaal 2 jaar deelnemen aan het Exchange Rate Mechanism (ERMII). In deze periode mag hun huidige munt niet te veel devalueren (minder waard worden).

De eisen waaraan een land moet voldoen om de euro in te voeren, staan in het Verdrag van Maastricht.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waarom is de euro ingevoerd?
Welke herdenkingsmunten en bijzondere munten heeft Nederland?
Waarom keert Nederland niet terug naar de gulden?
Kan ik betalen met beschadigd geld en kan ik beschadigde bankbiljetten en euromunten inwisselen?
Mogen winkeliers betalingen afronden op 0 eurocent of 5 eurocent?
In welke landen kan ik met de euro betalen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON