Algemeen

Wat doet de Studiegroep begrotingsruimte (SBR)?

Rol van de Studiegroep Begrotingsruimte

De SBR werd in 1971 ingesteld om het structurele begrotingsbeleid beter te onderbouwen. De overheid heeft veel aanbevelingen van de SBR in de loop der jaren overgenomen. Zoals het trendmatig begrotingsbeleid en het streven naar een overschot om gevolgen van de vergrijzing tegen te gaan.

Advies zonder standpunt kabinet

Het advies van de SBR komt tot stand zonder directe betrokkenheid van het zittende kabinet. Het formele traject van de SBR begint met het opstellen van de adviesaanvraag van het kabinet (via de minister van Financiën). Na instemming door de ministerraad wordt de aanvraag naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt zonder verdere standpuntbepaling van het kabinet.

Samenstelling Studiegroep

De volgende ministeries zijn met 1 of meer leden in de studiegroep vertegenwoordigd:

  • Algemene Zaken;
  • Financiën;
  • Economische Zaken;
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast zijn ook het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank in de SBR vertegenwoordigd.

Voorzitter van de SBR is de Secretaris Generaal van het ministerie van Financiën.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
SBR

Download: HTML | CSV | Excel | JSON