Algemeen

Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?

Belastingvrije vergoeding openbaar vervoer

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer om naar uw werk te gaan? Dan kan uw werkgever kiezen tussen het belastingvrij vergoeden van:

  • de werkelijk gemaakte reiskosten;
  • het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer.

Kilometervergoeding carpoolen

Ook als u carpoolt, kunt u een vergoeding van uw werkgever krijgen. Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag hij € 0,19 per kilometer aan de chauffeur vergoeden. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt. Organiseert u het carpoolen zelf met uw collega's? Dan kan iedere collega/werknemer een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. De kilometers die u daarvoor moet omrijden, kunt u dan niet vrij van belastingheffing vergoed krijgen.

Meer over vervoer, reiskosten en kilometervergoeding leest u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de voorlopige aanslag van de Belastingdienst?
Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?
Betaal ik alleen inkomstenbelasting over mijn loon?
Hoe kan ik een klacht indienen over de Belastingdienst?
Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Belastingdienst?
Wat is er veranderd bij de belastingaangifte in 2015?

Externe artikelen
Bezuinigen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON