Algemeen

Waarom is er een toets voor beleidsbepalers bij een financiële instelling?

De toetsingskaders staan in de Beleidsregel geschiktheid 2012. De toets geldt voor:

  • dagelijks beleidsbepalers;
  • medebeleidsbepalers;
  • commissarissen.

Financiële instellingen zijn onder meer: banken, pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en geldtransactiekantoren.

Uitbreiding geschiktheidstoets

Op termijn zullen meer medewerkers de geschiktheidstoets afleggen. Het gaat dan om medewerkers die verantwoordelijk zijn voor transacties met grote financiële risico's.
Dit is een afspraak uit het regeerakkoord. Het voorstel staat in de Wijzigingswet financiële markten 2015. De Tweede en Eerste Kamer hebben dit voorstel goedgekeurd. Het is nog niet bekend wanneer het in werking treedt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:30:33
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON