Algemeen

Wat betekent het provisieverbod voor mij als consument?

Provisieverbod bij verkoop financiële producten

Het provisieverbod geldt voor onder andere de volgende producten:

  • complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen;
  • hypothecaire kredieten;
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers;
  • uitvaartproducten.

Doel provisieverbod

Met een provisieverbod laat de adviseur zich niet meer leiden door financiële prikkels van de bank of verzekeraar. Hierdoor kan de adviseur helemaal in het belang van u als consument handelen. 

Uitzondering provisieverbod

Uitzondering op het provisieverbod zijn:

  • provisies voor schadeverzekeringen;
  • consumptief krediet. 

Bij schadeverzekeringen geldt sinds 1 januari 2012 een verbod op bonusprovisie. Bonusprovisies zijn vergoedingen om de verkoop van bepaalde producten te stimuleren.

Vergoedingen die lijken op provisie

Ontvangt u bij een financieel product een vergoeding? En krijgt u die vergoeding om daarmee het advies van de bemiddelaar of adviseur te betalen? Deze vergoedingen zijn een verkapte vorm van provisie en om die reden verboden. Deze vergoeding kan verschillende namen hebben, zoals eerstejaarsbudget, welkomstbonus of communicatiebonus. Dien een klacht in bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als u hiermee te maken krijgt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON