Algemeen

Wat is het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen?

Afspraken in beloningsbeleid

In het beloningsbeleid van een staatsdeelneming staan afspraken over onder andere:

  • de verhouding tussen het vaste en het variabele gedeelte van de beloning;
  • de doelstellingen voor het behalen van variabele beloningen;
  • pensioenregelingen;
  • overige secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • eventuele ontslagvergoedingen.

De raad van commissarissen stelt de individuele beloningen van de bestuurders vast volgens het beloningsbeleid. In hun jaarverslagen rapporteren staatsdeelnemingen over het beloningsbeleid en de individuele beloningen. In het Jaarverslag Staatsdeelnemingen dat ieder jaar naar de Kamer wordt gestuurd, wordt hierover gerapporteerd.

Variabele beloningen: bonussen

Behalve regels voor de vaste salarissen, zijn er ook regels voor variabele beloningen (bonussen) van bestuurders van staatsdeelnemingen. Een variabele beloning van een bestuurder mag niet meer zijn dan 20% van het vaste salaris. Dat heeft het kabinet aangekondigd in het nieuwe Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013. In het beloningsbeleid staan ook regels over de doelstellingen die moeten worden gehaald voordat een bestuurder een variabele beloning kan krijgen.

Bonusverbod: geen bonus bij staatssteun

Bestuurders van financiële instellingen die staatssteun ontvangen, krijgen geen variabele beloning. Dit bonusverbod geldt tijdens de periode waarin de instelling steun krijgt. Deze regel geldt ook voor instellingen die in de toekomst staatssteun krijgen. Dit staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Maximum ontslagvergoeding bestuurders staatsdeelneming

De ontslagvergoeding voor bestuurders van een staatsdeelneming mag maximaal 1 vast jaarsalaris zijn. Deze regel komt voort uit de Corporate Governance Code.

Commissarisvergoedingen

Voor commissarisvergoedingen komen er regels met vergelijkbare uitgangspunten als voor de beloning van de bestuurders van de bedrijven waarin de Rijksoverheid een staatsdeelneming heeft. Dit is aangekondigd in de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Staat als aandeelhouder?
Wat zijn de uitgangspunten van de Staat bij het beleid voor staatsdeelnemingen?
Waarom heeft de overheid aandelen in bepaalde bedrijven (staatsdeelnemingen)?

Externe artikelen
Ministerie van Financiƫn (Nederland)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON