Algemeen

Wat is schatkistbankieren?

Bij schatkistbankieren worden tegoeden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie voert het schatkistbankieren uit.

Deelnemers schatkistbankieren

Ministeries, sociale fondsen, rechtspersonen met een wettelijke taak en agentschappen van het Rijk doen verplicht mee aan schatkistbankieren.

Andere instellingen, zoals onderwijsinstellingen, kunnen vrijwillig kiezen voor schatkistbankieren.

Schatkistbankieren verplicht voor decentrale overheden

Alle decentrale overheden zijn verplichte deelnemers aan schatkistbankieren. Decentrale overheden zijn gemeenten, provincies en waterschappen. Zij zullen niet kunnen lenen bij de schatkist (geen leenfaciliteit). Zo kunnen de decentrale overheden zonder enig risico beleggen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Schatkist (overheid)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON