Algemeen

Wat gebeurt er op Verantwoordingsdag?

Zie ook: video Wat gebeurt er op Verantwoordingsdag?

Kabinet legt verantwoording af

Op Verantwoordingsdag presenteert de minister van Financiën:

  • het rijksjaarverslag. Dit zijn de jaarverslagen van alle departementen.
  • het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). Dit is een toelichting op het rijksjaarverslag. Het FJR blikt terug op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
  • de Verantwoordingsbrief. Hierin staat een politiek-bestuurlijke beschouwing over het afgelopen jaar.

Het kabinet kijkt op deze dag terug op de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Hebben we bereikt wat we van plan waren? Hebben we dit bereikt binnen de geplande budgetten? Wat zijn de meevallers en tegenvallers in de inkomsten en uitgaven? Het kabinet moet over al deze vragen verantwoording afleggen aan het parlement.

Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer

Verantwoordingsdag is een vaste ceremoniële dag in het jaar van de Tweede Kamer. De minister van Financiën gaat op de 3e woensdag in mei, net als op Prinsjesdag, met een speciaal koffertje naar de Tweede Kamer. In het koffertje zit het Financieel Jaarverslag van het Rijk en enkele jaarverslagen. De minister houdt vervolgens een toespraak in de Tweede Kamer.

Sinds Prinsjesdag 2012 wordt zo min mogelijk papier gebruikt. Via het internet zijn alle stukken in te kijken. De Kamer krijgt officieel in ieder geval 1 volledige set aan stukken op papier.

Verslag Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert jaarlijks alle jaarverslagen van de departementen. Op Verantwoordingsdag presenteert de president van de Rekenkamer haar verslag aan de Tweede Kamer. Hiermee informeert zij de Kamer over de kwaliteit van de jaarverslagen en de bedrijfsvoering van de ministeries. Zo krijgt de Kamer een goed beeld van wat er in het afgelopen jaar goed of minder goed is gegaan.

Verantwoordingsdebat

Nadat de Tweede Kamer alle verslagen heeft ontvangen, vindt het verantwoordingsdebat plaats. Het debat gaat over de Verantwoordingsbrief van het kabinet, het Financieel Jaarverslag van het Rijk en het verslag van de Algemene Rekenkamer. Bij het debat zijn onder andere de minister-president en de minister van Financiën aanwezig.

Afsluiten begrotingsjaar

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer behandelen de jaarverslagen als wetsvoorstel. Zijn alle wetsvoorstellen aangenomen? Dan is het kabinet niet langer verantwoordelijk voor de rijksbegroting van het afgesloten jaar.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waarom vindt Verantwoordingsdag op de 3e woensdag in mei plaats?

Externe artikelen
Verantwoordingsdag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON