Algemeen

Wat zijn de belastingtarieven voor 2014?

De veranderingen en nieuwe tarieven staan in Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 (PDF, 706 kB)

Inkomstenbelasting

De tarieven en heffingskortingen voor de inkomstenbelasting zijn aangepast. De belangrijkste wijzigingen zitten in het belastingtarief in de eerste schijf, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De regels voor de hypotheekrenteaftrek en de aftrek levensonderhoud voor kinderen veranderen.

Loonbelasting

De stamrechtvrijstelling stopt per 1 januari 2014. Regels voor de bijtelling van de auto van de zaak zijn gewijzigd. Enkele regels voor vergoedingen veranderen. Bijvoorbeeld de regels voor reiskosten.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait stijgt. Voor een woning met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 gaat het forfaitpercentage omhoog van 0,6% naar 0,7%.

Schenkbelasting en erfbelasting

De vrijstelling van de schenkbelasting voor de eigen woning is tijdelijk verruimd tot € 100.000. De ontvanger mag de schenking van iedereen krijgen. Verder hoeft de ontvanger niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn. De schenking en de besteding moeten plaatsvinden vóór 1 januari 2015.

Belastingen op milieugrondslag

De tarieven van de belasting op leidingwater, de kolenbelasting en de energiebelasting zijn aangepast aan de inflatie. De indexatiefactor voor 2014 is 1,7 %. 

Autobelastingen

De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor zeer zuinige auto's is per 1 januari 2014 vervallen. Dit geldt voor nieuwe en voor bestaande personenauto's. Er is nog wel een vrijstelling voor personenauto's met een CO2-uitstoot van 50 gr/km of minder. Deze vrijstelling geldt nog tot en met 2015. 

Sinds 1 januari 2014 zijn motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van mrb. Er geldt een overgangsregeling voor motorrijtuigen op benzine die tussen de 26 en 40 oud zijn.

De tarieven voor de bpm en de mrb zijn voor 2014 aangepast aan de inflatie. De indexatiefactor is 1,7%.

Vennootschapsbelasting

De tarieven van de vennootschapsbelasting in 2014 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2013. 

Btw en accijns

De accijns van alcoholhoudende producten is op 1 januari 2014 omhoog gegaan met 5,75%. 

De accijns van LPG is gestegen met 7 cent per liter. Het accijnstarief van diesel is omhoog gegaan met 4 cent per liter. De accijnstarieven van andere minerale oliën zijn per 1 januari 2014 omhoog gegaan door aanpassing aan de inflatie. De indexatiefactor voor 2014 is 1,7%.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Bier in Andorra

Download: HTML | CSV | Excel | JSON