Algemeen

Welke belastingen heft de overheid over benzine en diesel?

Brandstofaccijns

Accijns is een verbruiksbelasting die is verwerkt in de prijs van zowel benzine als diesel. De accijns wordt geheven per liter.

Btw op benzine en diesel

De btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een algemene verbruiksbelasting voor goederen en diensten. Voor benzine en diesel geldt het algemene tarief van 21% btw.

Voorraadheffing aardolieproducten

Ondernemingen die een voorraad aardolieproducten aanhouden, moeten hierover voorraadheffing betalen. Uit deze heffing worden de exploitatiekosten van de stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) betaald. De COVA en het oliebedrijfsleven zorgen voor strategische olievoorraden in Nederland. Op grond van internationale afspraken is Nederland verplicht deze aan te houden. Het oliebedrijfsleven ontvangt geen wettelijke vergoeding.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer en hoe betaal ik accijns?
Kan ik accijns op biobrandstof terugvragen?
Kan ik accijns op lpg terugvragen?
Mag ik nog rode diesel gebruiken?
Moet ik accijns betalen als ik goederen meeneem uit een land buiten de Europese Unie (EU)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON