Algemeen

Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?

Rechten belastingbetaler

Als belastingplichtige heeft u deze rechten:

Plichten belastingbetaler

Om de taak van het heffen en innen van de belastingen in Nederland goed te kunnen uitvoeren, legt de Belastingdienst u de volgende verplichtingen op:

  • U vult de aangifte juist, volledig en op tijd in.
  • U verstrekt gegevens als de Belastingdienst daarom vraagt.
  • U betaalt op tijd. Als u uw aanslag niet op tijd betaalt, rekent de Belastingdienst invorderingsrente.

Klacht over de Belastingdienst

Als u het niet eens bent met de manier waarop de Belastingdienst u heeft behandeld, dan kunt u een klacht indienen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de voorlopige aanslag van de Belastingdienst?
Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?
Betaal ik alleen inkomstenbelasting over mijn loon?
Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?
Hoe kan ik een klacht indienen over de Belastingdienst?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Belastingdienst?
Wat is er veranderd bij de belastingaangifte in 2015?

Externe artikelen
Belasting (fiscaal)

Download: HTML | CSV | Excel | JSON