Algemeen

Er is een belastingverdrag maar ik betaal toch dubbele belasting. Wat moet ik doen?

Wanneer kan ik een onderlinge overlegprocedure starten?

Bij alle belastingverdragen is het mogelijk een onderlinge overlegprocedure te starten. Zowel voor particulieren als voor ondernemers.

U kunt dit doen in de volgende situaties:

 • U heeft een tijd in het buitenland gewerkt en 2 landen heffen bij u belasting.
 • U  ontvangt pensioen uit het buitenland dat door 2 landen wordt belast.
 • U wordt door 2 landen als inwoner beschouwd. Hierdoor heffen beide landen belasting over het wereldinkomen.

Onderlinge overlegprocedure voor bedrijven

Bedrijven kunnen daarnaast ook een onderlinge overlegprocedure openen in de volgende situaties:

 • Verschil in uitleg over rechtspersonen of inkomen

  In sommige gevallen ziet Nederland de vorm van een rechtspersoon of inkomen anders dan het andere land. Is het een bv of een maatschap? Is iets dividend of rente?. Door verschil in definities in de regelgeving, moet u in sommige gevallen toch dubbele belasting betalen.
 • Onduidelijk over buitenlandse vaste inrichting (bedrijfsruimte die als zelfstandige onderneming functioneert)

  Is er sprake van een buitenlandse vast inrichting waaraan winst kan worden toegerekend? Als het om een vaste inrichting gaat, moet Nederland volgens de belastingverdragen vrijstelling verlenen en heft het buitenland belasting. Gaat het niet om een vaste inrichting, dan is het andersom.
 • Dubbele belasting door verplichte verrekenprijzen

  Ondernemingen met vestigingen in verschillende lidstaten van de Europese Unie (EU) brengen elkaar dezelfde prijzen in rekening als aan een onafhankelijke partij (verrekenprijzen). Dit voorkomt ongewenste winstverschuiving. Hierdoor kan dubbele belastingheffing ontstaan. Bijvoorbeeld doordat zowel de Nederlandse als de buitenlandse belastingdienst de prijs voor geleverde diensten corrigeert.

Verzoek voor onderlinge overlegprocedure indienen

U moet zelf een verzoek indienen voor een onderlinge overlegprocedure. Dit kan bij het ministerie van Financiën, directie Internationale Fiscale Zaken. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief voor het starten van een onderlinge overlegprocedure. De procedure is voor particulieren en bedrijven dezelfde.

Binnen 2 maanden na ontvangst van uw brief, krijgt u bericht over de behandeling van uw verzoek. Het ministerie streeft ernaar om onderlinge overlegprocedures binnen 2 jaar af te ronden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Belastingverdrag

Download: HTML | CSV | Excel | JSON