Algemeen

Welke maatregelen heeft de overheid genomen na het faillissement van DSB Bank?

Onderzoek naar ondergang DSB Bank

Het onderzoek richtte zich vooral op het functioneren van DSB Bank en het toezicht daarop door de toezichthouders. Dit zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het rapport van de Commissie DSB Bank werd op 29 juni 2010 aangeboden aan de minister van Financiën. De onderzoekscommissie (de commissie-Scheltema) doet in haar rapport stevige aanbevelingen.

Maatregelen voor sterker financieel toezicht

Het kabinet onderschrijft de conclusies van de onderzoekscommissie DSB Bank en heeft een aantal maatregelen aangekondigd. De maatregelen richten zich vooral op het toezicht.

  • DNB moet een plan van aanpak opstellen voor een cultuurverandering binnen de bank.
  • Het interne toezicht binnen DNB wordt versterkt. Het kabinet past hiervoor de wet aan.
  • DNB en AFM gaan het toezichtbeleid vaker evalueren. Ook zullen onafhankelijke deskundigen het beleid beoordelen. Zo kan men sneller en doelmatiger leren van fouten uit het verleden.

Meer informatie over de maatregelen vindt u in de brief aan de Tweede Kamer Versterken governance en cultuur toezichthouder.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
DSB

Download: HTML | CSV | Excel | JSON