Algemeen

Wanneer betaal ik erfbelasting?

Hoogte erfbelasting

Over een deel van de erfenis betaalt u geen erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene.

De Belastingdienst geeft een overzicht van de vrijgestelde bedragen bij erven. Over het bedrag boven de vrijstelling betaalt u erfbelasting. De tarieven voor de erfbelasting staan op de website van de Belastingdienst.

U kunt zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting u moet betalen met de Rekenhulp erfbelasting van de Belastingdienst.

Geen erfbelasting betalen

U betaalt geen erfbelasting als u een nabestaandenpensioen, ANW- of AOW-uitkering ontvangt. Daarnaast zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin u geen erfbelasting betaalt. De Belastingdienst geeft hierover meer informatie.

Aangifte erfbelasting doen

U doet aangifte erfbelasting door het aangifteformulier erfbelasting in te vullen en op de sturen. De Belastingdienst stuurt u het formulier automatisch toe. Denkt u wel erfbelasting te moeten betalen, maar krijgt u geen formulier? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Meer informatie over erfbelasting

De Belastingdienst int de erfbelasting. Meer informatie over erfbelasting staat op de website van de Belastingdienst. U kunt uw vragen ook stellen aan de BelastingTelefoon.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON