Algemeen

Wat is er gebeurd met de levensloopregeling?

Overgangsregeling levensloopregeling

De overgangsregeling levensloopregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000 gespaard hebben.

Minder dan € 3.000 tegoed

Had u op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed? Dan is dat spaartegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Uw tegoed wordt in 2013 in 1 keer uitbetaald.

U betaalt belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op uw rekening stond. Over het bedrag dat u in 2012 spaarde, betaalt u 100% belasting. Een eventuele levensloopverlofkorting wordt verrekend.

Meer dan € 3.000 tegoed

Had u op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed? Dan heeft u 2 keuzes volgens de overgangsregeling:

  • U neemt het volledige tegoed in 2013 in 1 keer op. Dit geeft u een fiscaal voordeel: u betaalt belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Over het bedrag dat u in 2012 spaarde betaalt u 100% belasting. U mag zelf weten waaraan u het tegoed besteedt. Hierna kunt u niet opnieuw gaan sparen.
  • U neemt tijdens de looptijd van de regeling uw tegoed in delen op. U mag zelf weten wanneer u dat doet en waaraan u het geld besteedt. U kunt doorsparen tot 31 december 2021, het einde van de looptijd. Daarna komt (de rest van) het spaartegoed in 1 keer vrij.

Gevolgen keuze overgangsregeling voor belasting

De verschillende keuzes binnen de overgangsregeling hebben verschillende belastingconsequenties.

80%-regeling levensloop

Als u uw levenslooptegoed in 2015 vrij laat vallen, betaalt u belasting over slechts 80% van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd. Voorwaarde is dat u het volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt.

Spaarloonregeling

Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Uw opgebouwde bedrag is vrijgekomen in 2012. Maar u kunt uw tegoed ook laten staan. Voor het tegoed dat u op uw spaarloonrekening laat staan, blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik stemmen bij verkiezingen als ik in het buitenland verblijf?
Wat is een belastingverdrag?
Geldt er een depositogarantiestelsel voor alle banken in Europa?
Wanneer mag ik een aangepast staatsexamen afleggen voor het voortgezet onderwijs?
Hoe help ik slachtoffers van geweld op straat?

Externe artikelen
Levensloopregeling

Download: HTML | CSV | Excel | JSON