Algemeen

Kan ik nog gebruikmaken van de verruimde termijnen in de overdrachtsbelasting?

Overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Heeft u een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt u dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand.

Koopt u een woning op of na 1 januari 2015? En verkoopt u deze woning binnen 6 maanden door? Dan wordt de overdrachtsbelasting alleen over de meerwaarde van het pand berekend. De verruimde termijn van 36 maanden is sinds 1 januari 2015 weer teruggebracht naar 6 maanden.

Vrijstelling overdrachtsbelasting bij samenloop met omzetbelasting (btw)

Verkoopt u nieuw zakelijk vastgoed dat al in gebruik is genomen of is verhuurd? Dan is daarover zowel btw als overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen was er vrijstelling van overdrachtsbelasting mogelijk.

Voor deze vrijstelling gold tot 1 januari 2015 een verruimde termijn. Maar alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur lag tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015.

Tijdelijke verruiming van de termijnen in de overdrachtsbelasting

Beide maatregelen zijn genomen met het oog op de aanhoudend slechte situatie op de vastgoedmarkt. Zij moesten de vastgoedmarkt stimuleren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er publiekrechtelijke beperkingen gelden voor het huis dat ik wil kopen?
Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een hypotheek afsluit?
Met welke kosten krijg ik te maken als ik een huis koop?
Wat is appartementsrecht?
Wat is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Wat is een hypotheek?

Externe artikelen
Overdrachtsbelasting

Download: HTML | CSV | Excel | JSON