Algemeen

Wat staat er in de Miljoenennota?

De Miljoenennota geeft antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de belangrijkste plannen van het kabinet voor het volgende jaar?
  • Wat gaan die plannen kosten?
  • Welk effect hebben de plannen op burgers en bedrijven?
  • Hoe staat het met de overheidsfinanciën?
  • Is er een tekort en zo ja, hoe groot is het tekort?
  • Voldoen we aan Europese afspraken en doelen? 
  • Hoe gaat het met de Nederlandse economie?

Aanbieding van de Miljoenennota

De Miljoenennota wordt elk jaar op Prinsjesdag door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met de Rijksbegroting en het Belastingplan.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie schrijft de Troonrede?
Kan ik Prinsjesdag bijwonen?
Waaruit bestaat de Koninklijke stoet?
Hoe wordt de Rijksbegroting vastgesteld?
Wat gebeurt er nadat de Miljoenennota en Rijksbegroting zijn aangeboden?
Wat is de Rijksbegroting?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON