Algemeen

Waarom moet Nederland een naheffing aan de Europese Unie betalen?

Omvang economie opnieuw gemeten

Elk jaar wordt de omvang van de economie in alle lidstaten opnieuw gemeten. Soms blijkt de economie groter dan in eerste instantie gedacht of juist kleiner. Dat leidt regelmatig tot aanpassingen. Die hebben dan ook effect op de EU-afdrachten. Een lidstaat krijgt soms geld terug en moet soms extra betalen. In de afgelopen jaren heeft Nederland steeds geld teruggekregen.

Op grond van nieuwe cijfers over de omvang van de economie van de lidstaten in eerdere jaren heeft de Europese Commissie berekend dat Nederland en nog een aantal andere lidstaten extra moeten betalen. Voor Nederland bedraagt deze naheffing € 642,7 miljoen. Deze naheffing is onverwacht fors.

Hoe kan het dat Nederland zo'n grote naheffing heeft gekregen?

Het cijfermateriaal dat de basis vormt voor het bepalen van de omvang van de economie heeft een update gekregen. De update ('bronnenrevisie') is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij zo'n bronnenrevisie worden economische statistieken nog eens nagelopen. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld uitkomsten van enquêtes vervangen door harde, gerealiseerde cijfers. 

De bronnenrevisie van het CBS heeft tot een forse stijging van de omvang van de Nederlandse economie geleid. Daardoor zijn de Nederlandse afdrachten aan de Europese Unie omhoog bijgesteld. 

Niet alle statistische bureaus in Europa hebben op hetzelfde moment een dergelijke grondige bronnenrevisie doorgevoerd. Sommige doen dat op een ander moment of doen het in kleinere stapjes.

Naheffing over 4 jaar

De regels over de EU-afdrachten stellen dat dergelijke veranderingen nog tot wijzigingen van de afdrachten kunnen leiden tot 4 jaar terug. Daarom heeft Nederland te maken met een naheffing uit Europa over de afgelopen 4 jaar.  

Moet Nederland nu betalen of is de naheffing nog te voorkomen?

Het kabinet wilde eerst inzicht krijgen in hoe de aanpassing van de EU-afdrachten van alle landen precies was bepaald. Nederland wilde zien hoe bronnenrevisies en nieuwe berekeningsmethoden in andere landen van invloed waren op de uitkomsten. 

Het kabinet heeft namelijk steeds benadrukt dat Nederland zou betalen als de naheffing gerechtvaardigd was. Het kabinet moet zich immers houden aan Europese afspraken daarover. Net  zoals andere lidstaten. De controle is nu achter de rug en de naheffing is correct. 

Betalingsregeling

Het kabinet heeft zich sterk gemaakt voor een betalingsregeling. Lidstaten krijgen daardoor tot 1 september 2015 de tijd om de naheffing te betalen (in plaats van tot 1 december 2014). Ook zijn er afspraken gemaakt om in de toekomst te voorkomen dat lidstaten opnieuw worden verrast door zo'n hoge naheffing.

Betalen andere lidstaten ook hun naheffing?

Alle lidstaten zijn verplicht aan hun naheffing te voldoen. Lidstaten hebben hier dus tot 1 september 2015 de tijd voor. Voor 1 december 2014 moeten alle lidstaten aangeven in hoeverre zij gebruik gaan maken van de mogelijkheid om later te betalen. 

Wanneer betaalt Nederland?

Nederland heeft besloten nog in 2014 te betalen. Dit is beter voor Nederland en voor de rijksbegroting. Door de verbeterde financiële situatie is er ruimte om nu de rekening te betalen. 

De transactie gaat volgens de Europese afspraken in 2 keer: eerst wordt € 1,1 miljard naar de Europese Commissie overgemaakt. Vervolgens krijgt Nederland € 460 miljoen terug. Netto is de rekening dus
€ 642,7 miljoen.

Waarom krijgen sommige landen geld terug?

De herziening van de omvang van de economie leidt in 2014 in bijna alle lidstaten tot een naheffing. Het totaal van deze naheffingen wordt door de Europese commissie verdeeld over alle lidstaten. Lidstaten met een grote economie, zoals Duitsland en Frankrijk, betalen meer dan lidstaten met een kleine economie, zoals Luxemburg en Cyprus. 

Lidstaten die een grote herziening van de economie hebben betalen per saldo aan de EU. Lidstaten met nauwelijks een aanpassing van de omvang van de economie krijgen per saldo geld terug. Een van de verklaringen hiervoor zijn de verschillende momenten waarop in lidstaten bronnenrevisies zijn uitgevoerd. Een land dat later een bronnenrevisie doet kan dus op een later moment nog een naheffing krijgen.

Moet dit systeem niet worden aangepast?

De Nederlandse overheid wil graag het systeem zodanig aanpassen dat forse naheffingen tot het verleden gaan behoren. Daar probeert zij samen met een aantal andere lidstaten steun voor te krijgen in Europa. Een mogelijkheid is om bronnenrevisies meer gelijktijdig en op dezelfde manier te doen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON