Algemeen

Q&A nationalisering SNS REAAL

Waarom nam de overheid SNS REAAL over?

Tijdens de kredietcrisis in 2008 kreeg de Holding SNS REAAL € 750 miljoen kapitaalsteun van de overheid. In 2013 had SNS REAAL het grootste deel van de staatssteun niet afgelost. De overheid heeft de Holding SNS REAAL genationaliseerd op 1 februari 2013.  Hiermee werd de Staat 100% eigenaar van de bank-verzekeraar. Dit was om te voorkomen dat SNS Bank failliet zou gaan.

SNS Bank is een onderdeel van SNS REAAL. Een faillissement van SNS Bank zou de financiële stabiliteit in gevaar hebben gebracht. Door de nationalisatie is het geld op 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen zeker gesteld.

Was overname de enige oplossing voor SNS REAAL?

De kern van de problemen bij SNS REAAL was de vastgoedportefeuille. Daar was een kapitaaltekort. DNB had SNS REAAL gevraagd voor 31 januari 2013 een oplossing te hebben voor het kapitaaltekort. Dat is niet gelukt.

Het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) bekeken daarna alle mogelijke (private en publiek-private) oplossingen. Er bleken geen acceptabele alternatieven te zijn. Bovendien kwam het financieel stelsel door het mogelijke faillissement van SNS Bank en SNS REAAL in onmiddellijk gevaar. Daarmee was nationalisatie onvermijdelijk en heeft de overheid besloten SNS REAAL tijdelijk over te nemen.

Hoeveel kostte de overname?

Om de bank overeind te houden, heeft de overheid SNS REAAL geherkapitaliseerd. Ook is de bron van de problemen (het vastgoedonderdeel) geïsoleerd. Schuldeisers die achteraan stonden met hun vordering betaalden € 1 miljard mee aan de herkapitalisatie. De stabilisatie van SNS Bank kostte de Staat direct € 3,7 miljard. Dit bedrag bestond uit:

  • € 2,2 miljard nieuwe kapitaalinjecties;
  • € 0,8 miljard als afschrijving van de eerdere steun uit 2008;
  • € 0,7 miljard voor de isolatie van het vastgoed.

Daarnaast verschafte de Staat € 1,1 miljard aan leningen en € 5,5 miljard aan garanties. In 2014 legde de overheid bovendien een eenmalige heffing op aan de Nederlandse banken van € 1 miljard.

Hoe lang blijft de overheid eigenaar?

Het beheer van SNS REAAL is net als bij ABN AMRO en ASR overgedragen aan de NLFI. De overname door de Staat is tijdelijk. Het doel is om onderdelen weer in private handen te brengen. Dit moet gebeuren zodra het bedrijf is gestabiliseerd en de markt het toelaat.

Hoe zit het met de overname van de verzekeringstak van SNS REAAL door Anbang?

SNS REAAL begon in de zomer van 2014 met de verkoop van de verzekeringsactiviteiten van REAAL N.V. Op 16 februari 2015 werd bekend dat SNS REAAL en de internationaal opererende Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Group Holdings Co. Ltd. een voorwaardelijke overeenkomst hebben gesloten voor de verkoop van REAAL. Deze is zaterdag 14 februari 2015 ondertekend. Dit gebeurde na instemming van de minister van Financiën op basis van advies van NLFI. Met de overeenkomst is een belangrijke stap gezet om verzekeringsgroep REAAL een goede toekomst te bieden.

Meer informatie over de verkoop vindt u in de Q&A verkoopproces REAAL.

Welke gevolgen had de nationalisatie van SNS REAAL voor aandeelhouder en achtergestelde obligatiehouders?

De overheid heeft in 2013 verschillende aandelen en obligaties van SNS REAAL en SNS Bank onteigend. Hierdoor beschikken de aandeelhouders en obligatiehouders niet meer over de onteigende effecten en vermogensbestanddelen. De minister van Financiën heeft daarom een aanbod tot schadevergoeding gedaan (schadeloosstelling).

Hoe zit het met de schadeloosstelling?

De Ondernemingskamer gaf op 11 juli 2013 een tussenbeschikking in de schadeloosstellingprocedure. De Staat kondigde in augustus 2013 aan om in cassatie te gaan tegen (bepaalde onderdelen van) de tussenbeschikking. Op 9 oktober 2013 werd het verzoekschrift daartoe ingediend bij de Hoge Raad.

Op 7 mei 2014 heeft de Staat bij de Hoge Raad een verweerschrift ingediend. Deze ging in tegen de cassatieberoepen die verschillende partijen hadden ingesteld tegen de tussenbeschikking. Zelf heeft de Staat in oktober 2013 cassatie ingesteld tegen (bepaalde onderdelen van) die tussenbeschikking. 

Waarom viel de beloning van de nieuwe bestuurders niet onder de Balkenendenorm?

De Balkenendenorm is voor de publieke sector. SNS REAAL werd door de nationalisatie niet opeens onderdeel daarvan. Want SNS REAAL acteert in een commerciële omgeving met volledige marktwerking.

Voor bestuurders in deze markt is het niet nodig en niet wenselijk om de beloning onder de Balkenendenorm te brengen. Dit geldt ook voor andere bedrijven die geheel in handen van de Staat zijn. Een apart beloningskader bepaalt de beloningen van de raad van bestuur van deze bedrijven. Het kader hangt samen met de beloning bij vergelijkbare bedrijven in zowel de (semi)publieke als private sfeer. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Kwaliteit (eigenschap)
SNS
VIVAT

Download: HTML | CSV | Excel | JSON