Algemeen

Wat is er veranderd bij de belastingaangifte in 2015?

Belastingaangifte vanaf 1 maart 2015

Verstuurt u uw aangifte in maart dan ontvangt u voor 1 juli bericht.
Doet u aangifte tussen 1 april en 1 mei? Dan probeert de Belastingdienst u voor 1 juli een bericht te sturen. Doet u aangifte na 1 mei? Dan ontvangt u binnen 3 maanden bericht.

Kans op hogere aanslag over 2014

In 2015 ontvangt u misschien een hogere belastingaanslag dan verwacht. Dit komt omdat vanaf 1 januari 2014 de algemene heffingskorting en de arbeidskorting afhankelijk zijn van uw inkomen.

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen geldt dat u 4 maanden extra de tijd krijgt als u meer belasting moet betalen. Deze 4 maanden komen boven op de gebruikelijke betalingstermijn van 6 weken.

Termijn verwerken belastingaangifte

De Belastingdienst moet uw aangifte binnen 3 jaar verwerken. In de meeste gevallen gebeurt dit sneller. Heeft u uitstel gekregen voor uw belastingaangifte? Dan wordt de termijn van 3 jaar met de duur van dit uitstel verlengd.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is de voorlopige aanslag van de Belastingdienst?
Wat is belastbaar inkomen en wat is verzamelinkomen?
Betaal ik alleen inkomstenbelasting over mijn loon?
Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?
Hoe kan ik een klacht indienen over de Belastingdienst?
Welke rechten en plichten heb ik als belastingbetaler bij de Belastingdienst?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Belastingdienst?

Externe artikelen
Belastingaangifte

Download: HTML | CSV | Excel | JSON